V nedeljo, 15. maja 2022 smo skupaj z vokalno skupino Mozaik nastopili v župnijski dvorani Sedejevega doma v Števerjanu. Na programu so bile naše najljubše ljudske pesmi:

  • Mojca Prus: Šürka je Tisa
  • Radovan Gobec: Ne ouri, ne sejaj
  • Hilarij Lavrenčič: Petelinček je zapel
  • Walter Lo Nigro: Dekle je pralo srajčki dvej
  • Vasilij Mirk: So še rož'ce
  • Alojz Srebotnjak: Rezijanska
  • Pavle Merku: Jnjen čeua jti gna
  • Ubald Vrabec: Polka je ukazana

Društvu F. B. Sedej iz Števerjana se lepo zahvaljujemo za organizacijo koncerta.